منشور سازمانی شرکت نیلو

 

     نظم و انظباط و سلسله مراتب اداری را به عنوان رفتار شایسته سازمانی رعایت نمائیم.

با تاکید بر درستکاری و رعایت عدالت، اسباب  رضایت مشتریان را فراهم نمائیم.

با به کار گیری تکنولوژی روز دنیا و  افزایش کنترل در کلیه فرایندهای  تولیدی   زمینه کاهش هزینه های

مشتریان را فراهم نمائیم.

با افزایش سطح کیفی خدمات خود زمینه اعتماد مشتریان را فراهم نمائیم.

از هر کوششی جهت آموزش و ارتقاء دانش فنی همکاران  در یغ ننمائیم.

با مشاوره  و ارائه پیشنهاد های سازنده زمینه ساز توسعه و افزایش سهم بازار مشتریان شویم.

با تکریم از دریافت پیشنهاد و انتقاد از سوی همکاران و مشتریان، زمینه رشد و ارتقای مجموعه را فراهم نمائیم

با سرآمدی در ارائه خدمات و حفظ اسرار و اطلاعات مشتریان، در دستیابی به وفاداری آنان کوشا باشیم.