طراحی بسته بندی محصولات متناسب با رویدادهای تقویمی است ؟

 

کلینیک تخصصی بسته بندی مواد غذایی ایران -همیشه با رسیدن فصول یا رویدادهای خاص تقویمی شرکت های بزرگ به ارایه محصولات خود متناسب با آن رویداد زندگی می پردازند اما ایا این مسئله به معنی موفقیت همیشه یک محصول هست؟
به طور مثال کوکا در زمستان سال 2011 از رنگ های سفید و خاکستری در قوطی های خود استفاده کرد که به مشتریان این موضوع را القا می کرد که این نوشابه ، نوشابه ای رژیمی هست و در نتیجه باعث افت فروش محصولات این شرکت شد.
اما در موردی متضاد ، دستمال کاغذی که بیشترین مصرف را در فصل های سرد دارد با استفاده از طراحی خلاق در ساختار و گرافیک توسط یکی از شرکت های تولید کننده دستمال کاغذی به شکل برشی از هندوانه موجب گردید که میزان فروش آن ها حدود 100% در ایالات متحده افزایش پیدا کند .
به طور کلی در تحقیقات صورت گرفته از سال 2012 تا کنون گزارش شده است که در صورتی که شرکت های تولید کننده خود را در با رویدادها تقویمی و فصول تطبیق دهند میزان فروش آن محصولات افزایش یافته البته بی دقتی در انتخاب رنگ ها و توجه نکردن به باور مشتریان نیز گاهی ممکن است خسارات جبران ناپذیری را ایجاد کند.
در ایران نیز شرکت های بزرگی مانند چی توز در رویدادهایی مانند جام جهانی فوتبال در طراحی های خود از تصاویرفوتبالیست ها مشهور استفاده کردند که با استقبال گسترده طرفدار این محصولات مواجه شد.

به نقل از کلینیک بسته بندی موادغذایی