دلیل استفاده از دانسیتومتر چیست ؟

 

معمولا چاپچی ها کنترل ترامها ی موجود در علائم رنگی را به صورت چشمی یا با لوپ انجام می دهند.اما درست تر و علمی تر استفاده از ابزاری به نام دانسیتومتر است که با کمک آن می توان با دقت فشردگی ترامهارا اندازه گرفت ، در این حالت است که ترامهای رنگی در بالا و پایین سند کاربرد اصلی خود را پیدا می کندبا استفاده از دانسیتومتر می توان خطاهای چاقی ولاغری ترام را نیز کنترل کرد.کنترل دقیق درصد ترامها و انتقال مرکب با کمک دانسیتومتر مقدور است.
دانسیتومتر کاربرد بسیاری دارد اگر شما بتوانید دانسیته، رشدترام و همپوشانی مرکب و سایه روشنی چاپ را اندازه گیری کنید، پس قادر خواهید بود آنها را کنترل نمایید.
مقایسه ی درصد رنگهای محصول چاپ شده ی شما با کتابچه ی راهنمای رنگ ( Panton ) می تواند کمی مفید باشد اما دقیق و کافی نیست .
در یک کار چاپی شما اگر تنها یکی از رنگهای چاپ شده ، مثلا مشکی را به دقت ملاحظه کنید به نظر می رسد که همه چیز درست است ورنگ مشکی از 100 درصد به ترتیب کاهش یافته است . اما وقتی مجدداً همان رنگ کار چاپ شده را با کار دیگری و یا اوریژینال کارکنترل می کنید رنگ مشکی کار دیگر و یا اصلی را پر رنگ تر می یابید. با کمک دانسیتومتر می توان میزان دقیق رنگهارا مشخص نمود به طوری که کار به شکل اصلی خود چاپ برگردد. متاسفانه تعداد خیلی کمی از چاپخانه ها در ایران از دانسیتومتر استفاده می نمایند و بدتر از آن، آنهایی هم که این دستگاه اندازه گیری کارآمد را دارند از آن استفاده ی چندانی نمی کنند.
دانسیتومتر کمک موثری برای کنترل رنگها ودرصد آنها است .

به نقل از فریبرز میرپور/Linkedin /ایپینا