پدهای ضدمیکروبی برای بسته‌بندی غذاهای دریایی و گوشت

 

بسته‌بندی جذبی ضدمیکروب و راه‌های خلاقانه خرده‌فروشی غذای دریایی در شکل آماده پخت، در غرفه SIRANE در نمایشگاه SEAFOOD EXPO GLOBAL به نمایش گذاشته شد.
پدهای جدید Dri-Fresh ABS برای غذاهای دریایی و ماهی شامل ترکیبی از اسیدهای ارگانیک وbio-flavonoids است که با همدیگر کار می‌کنند تا طول عمر محصول را افزایش دهند. همراه با توانایی جذب پدها، آنها درجه بالایی از محافظت را ایجاد می‌کنند. این پدها در دو نوع ABV برای میوه و ABM برای گوشت تولید می‌شوند. عملکرد همان است اما هر کدام برای غذاهای متفاوتی هماهنگ شده‌اند. مدیر تولید شرکت می‌گوید که تفاوت‌های آشکاری میان گوشت، ماکیان، ماهی و میوه در بحث راه‌های فساد و علت‌های آن وجود دارد. در بخش غذاهای دریایی، به‌ویژه Listeria مشکل بسیار بزرگی است.

به نقل از هنربسته بندی /ایپینا